Vi hjälper er att välja rätt lösning

Hur vill ni ladda företagets elbilar?

Enkel, säker och
smart elbilsladdning

Funderar ni på att skaffa elbil till företaget, eller vill ni erbjuda elbilsladdning till anställda och kunder? Wattellos lösningar passar alla elbilar och garanterar en driftsäker och bekymmersfri laddning.

Wattello hjälper företag och organisationer med laddlösningar som passar alla behov.  Vi stödjer er genom hela processen, från val av lösning till installation, drift och service. Med våra lösningar kan ni även välja att ta betalt för laddningen. 

 

Driftsäker elbilsladdning

Driftsäkert med minimal administration.

Undvik komplicerade lösningar och tidskrävande administration. Oavsett vilka behov ni har säkerställer vi på Wattello att ni får tillgång till en driftsäker lösning med smart funktionalitet för att mäta elanvändningen eller administrera betalningar. Om behov finns kan vi även hantera fakturering av elanvändning till slutanvändare åt er. Vi erbjuder även driftövervakning dygnet runt.

Erbjud elbilsladdning till besökare och anställda.

Vill ni erbjuda elbilsladdning till besökande kunder eller anställda? Wattellos lösningar passar alla elbilar på marknaden och är utrustade med smarta funktioner för enkel hantering och mätning. Med våra lösningar kan ni välja att ta betalt för elanvändningen eller erbjuda gratis laddning.  

Enkel hantering av elbilsladdning till besökare och anställda
Laddstation hemma

Har ni koll på Naturvårdsverkets stöd för elbilsladdning till företag?

Företag kan söka investeringsstöd hos Naturvårdsverket för installation av laddplatser. Bidraget ges som ett engångsbelopp på upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock maximalt 15 000 kr per laddningspunkt. Wattello kan stötta er i ansökningsprocessen.

Vi hjälper er att att välja rätt lösning

Vi hjälper er med val av lösning, installation och service. Vi har mångårig och bred erfarenhet från installationsbranschen och är specialiserade på elbilsladdning. Kontakta oss om ni har frågor eller önskar rådgivning.

Kontakt

Kontakta oss om du har du frågor eller vill ha rådgivning. Vänligen fyll i formuläret.

GARO Twin

GARO Twin är en robust och pålitlig laddstation från svenska GARO. Laddstationen uppfyller Elsäkerhetsverkets krav och kan enkelt anpassas efter behov.

Elbilsladdning i bostadsrätt eller samfällighet

Wattello hjälper er som bor i bostadsrätt eller samfällighet med smarta och flexibla laddlösningar för att kunna ladda alla elbilar på ett säkert sätt. Med våra laddlösningar kan ni börja investeringen i mindre skala, och succesivt öka antalet laddpunkter i takt med att fler medlemmar skaffar elbil. Givetvis erbjuder vi även mätning, support och felavhjälpning för en smidig och bekymmersfri vardag.

Bekymmersfri och laddning med minimal administration


Med våra laddtjänster för föreningar och samfälligheter hanterar vi mätning och fakturering av elanvändningen för respektive medlem. Vi erbjuder även driftövervakning dygnet runt och snabb felavhjälpning. Wattellos tjänster gör vardagen enklare för både bilägare och föreningsstyrelser.

Börja i mindre skala och öka antalet platser i takt med behovet

För många föreningar kan det vara en bra idé att börja installationen på ett mindre antal parkeringsplatser och fortsätta utbyggnaden allteftersom behovet ökar. Vi på Wattello har smarta och kostnadseffektiva laddlösningar som kan byggas ut i takt med era önskemål.

Möjlighet till investeringsstöd

Föreningar och samfälligheter har möjlighet att söka investeringsstöd för installation av laddplatser som ska användas av medlemmarna själva. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt. Givetvis hjälper vi till att upprätta er ansökan.